Høring av utkast til konsekvensutredning for ytterligere olje- og gassaktiviteter på dansk side i Nordsjøen

Norge ved Miljøverndepartementet har mottatt varsel fra Danmark om at Maersk Oil i perioden til 2016 planlegger å bore opptil 150 nye brønner i området kalt Central Graben som ligger i dansk økonomisk sone i Nordsjøen, ca 220 km vest for Esbjerg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2010