Høring: Avgift til fiskeriforskning og overvåkning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2013