Høring: Avgift til fiskeriforskning og overvåkning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2013

Vår ref.:

Høringsbrev [PDF]

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Havforskningsinstituttet

Landsorganisasjonen 

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 

Nofima 

Norges Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 

Norges Råfisklag 

Norges Sildesalgslag

Norges sjømatråd

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norsk Sjømannsforbund 

Rogaland fiskesalgslag

Sametinget 

Skagerakfisk

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Vest-Norges Fiskesalslag 

Til toppen