Høring - beskatning av firmabil og yrkesbil

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist 28. mai 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28.05.04
  • Sendt på høring 26.02.2004
  • Saken er ferdigbehandlet