Høring - Beskyttelse mot tvangsekteskap — tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2006

  • Høringsfrist: 23.11.2006