Høring - Deltakerloven § 9 - forslag om meldingsordning ved eierendring i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fiskefartøy

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. september 2003