Høringer

Høring - Eiendomsforvaltningsutvalgets utredning - NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2005