Høring — endring av reglene knyttet til avgiftsmessig klassifisering av lastebiler med tillatt totalvekt under 7500 kg

Resultat: forskrift 11.10.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.08.04
  • Sendt på høring 14.07.04