Høring - Endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser — mulighet for oppnevning av nemndsmedlemmer for en kortere periode enn 4 år

Høringsfrist: 18. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.10.06