Høring - Endring i forskrift om offentlige anskaffelser - kjøp av rehabiliteringstjenester

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsfrist: 11. august 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: