Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring i husleieloven, innføring av en varslingsregel

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2006

  • Høringsfrist: 01.12.06

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/426-8 MRB

29.08.06

Endring i husleieloven, innføring av en varslingsregel

Vedlagte høringsutkast (PDF-format) omhandler forslag til endring i husleieloven.

Departementet foreslår innføring av en ny varslingsregel i husleieloven. Varslingsregelen oppfordrer utleier når det er grunn til det å varsle sosialtjenesten i kommunen om leiers mislighold hvor misligholdet kan gi grunnlag for begjæring om utkastelse. Utleier vil få en rett, men ikke en plikt, til å varsle sosialtjenesten.

Å bekjempe bostedsløshet og fattigdom er en sentral målsetting for Regjeringen. Formålet med dette lovforslaget er å bidra til slik måloppnåelse. Ved å innføre en varslingsregel til sosialtjenesten i kommunen ved mislighold av leiekontrakter, kan sosialtjenesten gis mulighet til på et tidlig tidspunkt å ta tak i de underliggende forholdene som har ført til misligholdet. Forsøk har vist at tidlig oppfølging fra sosialtjenesten øker sjansene for å finne gode løsninger og forebygge utkastelser.

Høringsfristen er satt til fredag 1. desember 2006. Vi gjør oppmerksom på at det er ønskelig at høringsuttalelsene sendes både pr. brev og e-post til departementet. Ved også å sende uttalelsen som e-post, forenkles vår behandling av høringssvarene vesentlig.

Høringsuttalelsene sendes til:

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo
Pr. e-post: postmottak@krd.dep.no

Med hilsen

Harald Assev e.f.
underdirektør

Marianne Raa Bjaaland
seniorrådgiver

Alle departementene
Alle kommuner
Den norske stats husbank
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Kommunenes Sentralforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker- og Bærum Boligbyggelag (ABBL)
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOB)
Kommunale boligadministrasjoners landsråd
Huseiernes Landsforbund
Leieboerforeningen
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Juristformidlingen i Bergen
Juss-Buss
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Finansnæringens hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Forbrukerrådet
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjonn (FFO)
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for sosialforsknings (INAS)
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges byggforskningsinstitutt
Norges handikapforbund
Norges Røde Kors
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk pensjonistforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådet for funksjonshemmede
Selvaaggruppen AS
Senter mot etnisk diskriminering
Servicesentralen, Grønlands Torg
Statsbygg

Til toppen