Høring - Endring i utlendingsforskriften - Oppholdstillatelse når det foreligger praktiske hindringer for retur

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2007

  • Høringsfrist: 15.02.2007