Høring - Endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter — helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse

Høringsfrist 14. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfristen er tirsdag 14. juni 2005

Høringsnotatet i PDF-format

.