Høring - endringer i lov av 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven)

1. januar 2016 trådte den nye postloven i kraft. Etter å ha gjort noen erfaringer med den nye loven, foreslår Samferdselsdepartementet noen endringer. Tydeligere tilbyderbegrep, endret vektgrense for lettgods og delt ansvar for forvaltning av postnummersystemet er noen av endringene som nå foreslås.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2021

Vår ref.: 21/1847

Høringsbrev (pdf)

Aktiv Norgesdistribusjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bjørgs budbil og transport AS

ByPost

DHL International AS

Distribution Innovation AS

Easy2you

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helthjem

Justis- og beredskapsdepartementet

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for Lokalaviser

lokalPosten

Mediaconnect AS

Mediapost AS

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Polaris Media ASA

Posten Norge AS

PostNord AS

Sametinget

Samisk forlegger- og avisforening

Schenker AS

Schibsted ASA

Statsministerens kontor

UPS Norway AS

Utenriksdepartementet