Høring – Endringer i refusjonssystem for poliklinisk radiologi

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 27.12.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27.12.03