Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Høringsfrist: 6. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: