Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Høringsfrist: 6. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: