Høring - Forslag til endringer i konkurranseloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.01.2022

Departementene
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Apotekforeningen
Dagligvareleverandørenes forening
Den norske Advokatforeningen
Den norske Aktuarforeningen
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Eiendom Norge
Energi Norge
Fagpressen
Finans Norge
Finansforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
KS Kommunesektorens Organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsforbundet
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Jurisforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Pensjonskasseforeningen
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Rådgivende Ingeniørers Forening
Sjømatbedriftene
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Spekter
Tono
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
Bull & Co Advokatfirma
Advokatfirma DLP Piper Norway AS
Advokatfirmaet BAHR AS
Advoktfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen
Advokatfirmaet Grette AS
Advokatfirmaet Haavind
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoppers AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Østgård DA
AGP Advokater AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Brækhus Advokatfirma DA
Deloitte Advokatfirma AS
Ernst & Young Advokatfirma AS
Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
Kluge Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale Advokatfirma DA
Oslo Economics
SANDS Advokatfirma DA
Wikborg Rein Advokatfirma AS
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Eksportfinansiering Norge
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertillsynet
Husbanken
Klagenemndssekretariatet (KNS)
Konkurranseklagenemnda
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeirngsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Økokrim
BN Bank ASA
Danske Bank
DNB Bank ASA
Gjensidige Bank ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Handelsbanken
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
Landkreditt Bank AS
Nordea Bank
Nordic Trustee AS
Pareto Bank ASA
Spare Bank 1 Gruppen
Sparebanken Sør
Handelshøyskolen BI
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Oslo Børs
Verdipapirsentralen ASA
Kopi: Statsministerens kontor