Høring - Enhetskvoteordningen for ringnotflåten - forslag om å inkludere ringnotfartøys kolmuletrål-kvote i ordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. juni 2003