Høring: EU-EØS. Forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation)

Europakommisjonen la 14. juli fram et forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation). Forslaget fra Kommisjonen, som er et av mange regelverksinitiativ i "klar for 55" ("fit for 55")-pakken, vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til Kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2021

Vår ref.: 21/1979

Høringsbrev (pdf)

A/S Norske Shell

AGA AS

AirBP

Airlift AS

Airwing AS

Alexela Sløvåg AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Gullknapp Arendal lufthavn

Artic Aviation AS

Avfall Norge

Aviation Fuelling Services Norway (AFSN)

Avinor AS

BABCOCK SCANDINAVIAN AIRAMBULANCE AS

Bellona

Biokraft

Bioteknologinemnda

Biozin

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Borregaard

Bristow Norway AS

Brønnøysundregistrene

Bunker Oil

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

CICERO Senter for klimaforskning

Circle K

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Drivkraft Norge

Eco-1 Bioenergi AS

Ecopro

Ecoxy AS

Energigass Norge

Energigården AS

Enova SF

Esso Norge AS

European Helicopter Center AS

Norway EAA - Chapter 573

Finansdepartementet

Fjellfly AS

Flymedisinsk institutt

Flyr AS

Flytanking AS

Fonnafly Helify AS

Forsvaret Vernepliktsverket

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Gardermoen Fuelling Services AS

Greenpeace Norden

Heliscan AS

Heli-Team AS

Helitrans AS

IATA Nordic & Baltic Countries

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lindum

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Luftfartstilsynet

Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter

Lufthavndrift AS

Lufttransport AS

Mabanaft Energy Scandinavia AS

MIDTNORSK HELIKOPTERSERVICE AS

Miljødirektoratet

Måløy Havneservice

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neste

NHO Luftfart

NORD HELIKOPTER AS

Norges Bondelag

Norges Luftsportforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Allmennflyforening - AOPA Norway

Norsk Bioenergiforening

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Helikopter AS

Norsk Helikopteransattes Forbund

Norsk Industri

Norsk Institutt for Luftforskning

Norsk Kabinforening

Norsk Luftambulanse AS

NORSK LUFTAMBULANSE AS

Norsk Luftsportstilsyn

Norske Flyspeditørers Forening

Norske Shell

Norwegian Air Shuttle ASA

Notodden Lufthavn AS

Parat Luftfart

PEGASUS HELICOPTER AS

Regelrådet

Regnskogfondet

Rygge Sivile Lufthavn AS

Scandinavian Airlines Norge AS

Skattedirektoratet

Skien Lufthavn AS

SkyNRG

Smart Fuel AS

Stafo Luftfart

Statens havarikommisjon

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Stord lufthavn AS

Sundt Air AS

Sunnhordland Lufthavn AS

Svea flyplass

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

TORP Sandefjord Lufthavn AS

Transportøkonomisk institutt

TWMA Norge AS

UAS Norway

Uno-X

Utenriksdepartementet

Verdens Naturfond. WWF Norge

VESAR

Widerøes Flyveselskap AS

Zero Emission Resource Organisation