Høring - evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Høringsfrist: 1. mars 2007 

NIFU STEP har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet foretatt en evaluering av FHF. Evalueringen startet i januar 2006 og evalueringsrapporten ble overlevert departementet den 21.11.06. Høringsfrist: 1. mars 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. mars 2007
Til toppen