Høring - fôrkvoter i oppdrettsnæringen for de kommende år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: onsdag 6. august 2003.