Høring - Forlengelse av sprøyteromslovens virketid

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 02.02.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2007

Høringsfrist: 02.02.2007