Høring - Forlengelse av sprøyteromslovens virketid

Høringsfrist: 02.02.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2007

Høringsfrist: 02.02.2007

Høringsinstanser legges ut fortløpende i PDF

Tyrilistiftelsen (13.12.06) Ingen merknader

Utenriksdepartementet (13.12.06) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (15.12.06) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (15.12.06) Ingen merknader

Olje- og energidepartementet (15.12.06) Ingen merknader

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (15.12.06) Ingen merknader

Miljøverndepartementet(15.12.06) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus(20.12.06) Ingen merknader

Barne- og likestillingsdepartementet (20.12.06) Ingen merknader

Tromsø kommune (22.12.06)

Kommunal- og regionaldepartementet (20.01.07) Ingen merknader

Kunnskapsdepartementet (18.12.06) Ingen merknader

Landbruks- og matdepartementet (07.01.07) Ingen merknader

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge (27.12.06)

Arbeidsgiverforeningen NAVO (27.12.06) Ingen merknader

Domstol administrasjonen (27.12.06)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (08.01.06)

Oslo kommune (11.01.07)

Landsorganisasjonen i Norge (12.01.07) Ingen merknader

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (11.01.07)

Datatilsynet (15.01.07)

Nærings- og handelsdepartementet (19.01.07)

Frelsesarmeen (16.01.07)

Fylkesmannen i Hedmark (16.01.07) Ingen merknader

Holmestrand kommune (24.01.07)

Barneombudet (24.01.07)

Samarbeidsforum for norske kollektiv (23.01.07)

Oslo statsadvokatembeter (26.01.07)

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (29.02.07)

Kriminalomsorgen region øst (26.01.07)

Statens helsetilsyn (30.01.07)

Politiets Fellesforbund (23.01.07)

Næringslivets hovedorganisasjon (29.01.07)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (31.01.07) Ingen merknader

Universitetet i Stavanger, Utdanningsavdelingen (31.01.07) Ingen merknader

Blå Kors (31.01.07)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (01.02.07)

Norsk Tollerforbund (01.02.07)

Actis (01.02.07)

Ungdom Mot Narkotika (01.02.07)

HivNorge (01.02.07)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (02.02.07)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (31.01.07)

Lovisenberg Diakonale Sykehus (02.02.07

Norsk Narkotikapolitiforening (01.02.07)

Actis (02.02.07)

Helse Øst RHF (31.01.07)

Forbundet Mot Rusgift (02.02.07)

Forskningsrådet (30.01.07)

Politidirektoratet (02.02.07)

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (05.02.07)

Riksadvokaten (05.02.07)

Utenriksdepartementet (14.02.2007) Ingen merknader

Sosial-og helsedirektoratet (16.02.07)

Høgskolen i Bergen (16.01.07)

Den Norske lægeforening (21.02.07)

 

Til toppen