Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift for ny nasjonal transportstøtteordning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.03.2004

Se høringsliste

Deres ref

Vår ref
03/4216-9 IGP

Dato
11.02.2004

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette ut forslag til forskrift for den nye nasjonale transportstøtteordningen, med hjemmel i Stortingets vedtak av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 (Budsjett innst. S. Nr. 5 (2003- 2004), jf St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. 1 Tillegg nr. 3 og 4 (2003- 2004)) den 15. desember 2003.

Ordningen innføres i forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgift.

De mest sentrale elementene er:

  • Nasjonal transportstøtte gis som refusjon av transportkostnader forbundet med inn- og uttransporter.
  • Transportstøtte gis til foretak som framstiller egenproduserte varer, og er registrert innenfor et gitt intervall i Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering 2002.
  • Støtte gis kun til foretak med produksjonssted innenfor det geografiske virkeområdet for den nye nasjonale transportstøtteordningen.
  • Innvilget transportstøtte skal ikke overstige den avgiftsøkningen foretaket får som følge av økte satser for arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2004.

Transportstøtteordningen forvaltes av Innovasjon Norge.

Kommunal- og regionaldepartementet tar forbehold om endelig godkjenning av transportstøtteordningen fra ESA.

Vi ber om at eventuelle høringssvar er departementet i hende senest 24. mars 2004. Svar bes sendes elektronisk til iver-g.prestkvern@krd.dep.no eller ingebjorg.fiskum@krd.dep.no

Med hilsenKristin Nakken e.f
avdelingsdirektør

Iver Grøtting Prestkvern
førstekonsulent

Til toppen