Høring - forskrift om behandling av konsesjoner for oppdrett og havbeite ved konkurs

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Frist for kommentarer settes til 1. juli 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. juli 2004