Høring - forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre

Høringsfrist 3. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.09.03
  • Nytt i høringssaken:
  • Sendt på høring 06.06.2003