Høring — forskrift om endring av forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer iht. lov om utdanningsstøtte § 16

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.10.04