Høring — forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Høringsfrist: 01.12.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2006

  • Høringsfrist: 01.12.2006

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2007 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 20. desember 2006. Lenke til forskriften på Lovdata.