Høring — forskrift om innhenting av opplysninger iht. foreslått ny lov om utdanningsstøtte § 23

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.06.05