Høring — Forskrift om medlemskap i det norske banksikringsfondet for filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat

Resultat: Forskrift av 6.7.2005 om medlemskap i det norske banksikringsfondet for filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. oktober 2004
  • Høringsuttalelser blir publisert fortløpende