Høring - Forskrift om opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2006

  • Høringsfrist: 02.05.2006