Høring — forskrift om opplysningsplikt overfor Norges Bank

Høringsfrist 18. mai 2005.

Status: Under behandling

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.05.05
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format