Høring Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2005

Høringsfrist: 14.09.2005