Høring - Forskrift om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra det tidspunktet det blir satt fram krav om det

Høringsfrist: 1. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: