Høring — forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007—2008

Høringsfrist: 18.01.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2007

  • Høringsfrist: 18.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007–2008 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. februar 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.