Høring — forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utenlandet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 09.02.2005
  • Saken er ferdigbehandlet, forskrift fra Landbruks- og matdepartementet av 20. juni 2005.