Høring-forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2010