Høring - forslag fra en arbeidsgruppe til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Høringsfrist 15. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.09.2003
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 30.05.2003