Høring - forslag fra en arbeidsgruppe til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Høringsfrist 15. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finanskomiteen
Stortinget
Karl Johansgate 22
0026 OSLO

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Fiskeridepartementet
Postboks 8118 Dep
0032 OSLO

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 OSLO

Helsedepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Landbruksdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep
0030 OSLO

Akademikerne
Kristian Augustsgate 9
0164 OSLO

Bedriftsforbundet
C.J. Hambros pl. 5
0164 OSLO

Bilimportørenes Landsforening
Postboks 71 Økern
0508 OSLO

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0034 OSLO

Den Norske Advokatforening
Kr. Augustsgt. 9
0164 OSLO

Den norske Dataforening
Postboks 8874 Youngstorget
0028 OSLO

Den norske Reisebransjeforening
Postboks 2924 Solli
0230 OSLO

Den norske Revisorforening
Postboks 5864 Majorstua
0308 OSLO

Den norske tannlægeforening
Postboks 3063 Elisenberg
0207 OSLO

Domstoladministrasjonen
7485 Trondheim

Energiverkets Landsforening
Postboks 5481
0305 OSLO

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)
Postboks 5485 Majorstua
0305 OSLO

Finansforbundet
Avd. Oslo
Schweigaardsgt. 14
0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Postboks 2473 Solli
0202 OSLO

Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving
Postboks 1264 Vika
0111 Oslo

Forbrukerrådet
Rolf Wickstrømsvei 15
0486 OSLO

Forbrukerombudet
Rolf Wickstrømsvei 15
0486 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor
Serviceboks 4
6405 MOLDE

GE Kapital Bank
Postboks 8060
4068 Stavanger

Handelshøyskolen BI
Elias Smiths vei 15
1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Postboks 2483 Solli
0202 OSLO

Industrifinans
Postboks 1626 – Vika
0119 OSLO

IT – Industriens Forening
Postboks 7072 Homansbyen
0306 OSLO

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika
0114 OSLO

Konkurransetilsynet
Postboks 8132 Dep
0033 OSLO

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter
Falsensgt 14
2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgaten 11
0181 OSLO

Lindorff
Postboks 283 Skøyen
0212 OSLO

Ligningsutvalget
C. Sundtsgate 15
5004 BERGEN

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Omar G. Dajani
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Postboks 99 Sentrum
0101 OSLO

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 OSLO

Norges Bilbransjeforbund
Drammensveien 97
0273 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund
Inkognitogaten 10 A
0258 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund
Postboks 292 Sentrum
0103 OSLO

Norges Handelshøyskole
Hellevn. 30
5035 BERGEN

Norges Ingeniørorganisasjon
Postboks 9100 Grønland
0133 OSLO

Norges Juristforbund
Kristian Augustsgt. 9
0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)
Postboks 1173 Sentrum
0107 OSLO

Norges kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund
Postboks 4658 Sofienberg
0506 OSLO

Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 OSLO

Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
0116 OSLO

Norges takseringsforbund
Fyrstikkalléen
0661 OSLO

Norges Taxiforbund
Trondheimsveien 100
0565 OSLO

Norges Transportforbund
Boks 5477 Majorstua
0305 OSLO

Norsk Aktuarforening
v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige
Postboks 276
1324 LYSAKER

Norsk Clearing Central
Postboks 278
1322 HØVIK

Norsk Folkehjelp
Torggaten 16
0181 OSLO

Norsk Helse- og Sosialforbund
Postboks 141 Bryn
0611 OSLO

Norsk Investorforum
Postboks 394 Sentrum
0103 OSLO

Norsk Kommuneforbund
Kr. Augustsgt. 23
0164 OSLO

Norsk Presseforbund
Storgaten 14
0184 OSLO

Norsk Rutebilarbeiderforbund
Møllergate 24
0179 OSLO

Norsk Øko-Forum
Postboks 2853 Tøyen
0608 OSLO

Norske Agenters Landsforbund
Postboks 2302 Solli
0201 OSLO

Norske Bankfunksjonærers Forbund
Markveien 35
0554 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Postboks 452 Sentrum
0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening
Postboks 1276 Vika
0111 OSLO

NTL-Skatt
v/Erling Broen
Kristiansand ligningskontor
Pb. 131
4601 Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon
Postboks 5250 Majorstua
0303 OSLO

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

RBL
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Postboks 5465 Majorstua
0305 OSLO

Redd Barna
Postboks 6902 St. Olavs plass
0130 OSLO

Regjeringsadvokaten
Postboks 8012 Dep
0030 OSLO

Reiselivsbedriftenes landsforening
Postboks 5465 Majorstua
0305 OSLO

Riksadvokatembetet
Postboks 8002 Dep
0030 OSLO

Riksrevisjonen
Postboks 8130 Dep
0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening
Kristian Augustsgt. 9
0164 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter
Postboks 5053
1503 MOSS

Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO

Siviløkonomutdanningen i Bodø
v/Bjørn Espenes
8002 BODØ

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening
Lakkegata 3
0187 OSLO

Skattebetalerforeningen
Postboks 213 Sentrum
0103 OSLO

Skattefogdenes Landsforening v/Arnljot von Mehren
Hordaland skattefutkontor
Postboks 1097 Sentrum
5809 Bergen

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe
Buskerud Fylkesskattekontor
Postboks 1049
3001 Drammen

Sosialøkonomenes Forening
Storgt. 26
0184 OSLO

Sparebankforeningen i Norge
Universitetsgaten 8
0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
0033 OSLO

Statkraft
Postboks 494
1322 Høvik

Telespar
Kongensgate 21
0153 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet
Postboks 8122 Dep
0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening
Postboks 5477 Majorstua
0305 OSLO

A/L Transportsentralen
Postboks 7, Alnabru
0614 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Langesgt. 1
5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Karl Johansgt. 47
0162 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
Breivika
9037 TROMSØ

Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
7491 TRONDHEIM

Verdipapirfondenes forening
Arbins gate 11
0253 OSLO

Verdipapirsentralen
Postboks 6570 Rodeløkka
0501 OSLO

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner
v/prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad
Handelshøyskolen BI
Postboks 580
1301 SANDVIKA

Det Liberale Folkeparti
Postboks 510
0105 OSLO

Det Norske Arbeiderparti
Youngsgaten 2
0181 OSLO

Fremskrittspartiets sekretariat
Kongensgate 6
0153 OSLO

Høyres Hovedorganisasjon
Stortingsgaten 20
0161 OSLO

Kristelig Folkeparti
Postboks 478 Sentrum
0105 OSLO

Norges Kommunistiske Parti
Helgesens g. 21
0553 OSLO

Rød Valgallianse
Osterhausgt 27
0183 OSLO

Senterpartiets hovedorganisasjon
Peder Claussønsgate 2
0165 OSLO

Sosialistisk Venstreparti
Storgata 45
0182 OSLO

Venstres kontorer
Møllergaten 16
0179 OSLO