Høring - forslag om å endre fiskeforbudsloven med henhold til nasjonalitets- og bostedkravet i § 3 annet ledd

Høringsfrist: 10. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. februar 2005