Høring - forslag om å gi rett til utvidet barnetrygd i tilfeller der ektefellen eller samboeren er i fengsel

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 08.02.07

Departementene

Aleneforeldreforeningen, Arendalsgt. 3, 0463 Oslo

Arbeids- og velferdsdirektoratet, P.b. 5, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Barneombudet, P.b. 8125 Dep, 0030 Oslo

Den norske Advokatforening, Kr. Augustsgt.9, 0164 Oslo

Foreningen 2 Foreldre, P.b. 8745 Youngstorget, 0028 Oslo

Foreningen for Fangers Pårørende, P.b. 6710, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), P.b. 2691 Solli, 0178 Oslo

Juss-Buss, Arbinsgt. 7, 0253 Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet, P.b. 8048 Dep., 0031 Oslo

Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund, Møllergt. 10, 0179 Oslo

Redd barna, P.b. 6902 St. Olavs pl., 0130 Oslo

Reform ressurssenter for menn, Dronningens gt. 34, 0154 Oslo

Til toppen