Høring - forslag om å gi rett til utvidet barnetrygd i tilfeller der ektefellen eller samboeren er i fengsel

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 08.02.07