Høring - Forslag om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens definisjon av vanlig samværsrett

Høringsfrist 11.02.05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 11.02.05
  • Nytt i høringssaken:
  • Pressemelding