Høring — forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (forskrift nr. 119)

Høringsfrist 1 oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/5065 SA TN/tis

30.06.05

Høring – forslag om endring av forskrift 15.juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (forskrift nr. 119)

Vedlagt følger forslag fra Finansdepartementet om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119). Forslaget går ut på at merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling knyttes til registrering i registerordningen for utøvere av alternativ behandling.

Endringen er en oppfølging av Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer. Det vises til vedlagte utkast til forskrift med merknader for nærmere redegjørelse for endringene som foreslås.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringen til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 1. oktober 2005. Det bes om at høringsinnspill i størst mulig utstrekning sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f. avdelingsdirektør

Torunn Nordberg
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter
v/Akademiet for Fysikalsk Aromaterapi
Vollsveien 91
1358 Jar

Den Norske Kinesiologi Forening
v/formann Terje Gravdal
Utsikten
5463 Uskedalen

Det Norske Healerforbundet
Postboks 6677 St. Olavs plass
0129 Oslo

Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge
v/Sara Eline Eide
Olav Nygards vei 220
0688 Oslo

Forum for Karakteranalytisk Vegeoterapi
Drammensveien 110H
0273 Oslo

Fritt Helsevalg
Postboks 19
2016 Frogner

Helhetsterapiforbundet
Postboks 212 Sentrum
0103 Oslo

International Society of Eciwo Biology Norway
v/Aud Aardal Moxana
Leanglia
1387 Asker

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593 Kjelvene
4004 Stavanger

Norges Naprapatforbund
v/Naprapatsenteret
P.b. 8782 Youngstorget
0028 Oslo

Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger
Barlindveien 2
3118 Tønsberg

Norsk Forening for Fargeterapi
v/Colour Energy
Gamle Ringkollvei 1
3500 Hønefoss

Norsk Forening for Helhetsmedisin
c/o Holistisk senter
Holmenveien 1
0374 Oslo

Norsk Forening for Lysstimulering
v/Psykofysisk Institutt
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Norsk forening for medisinsk akupunktur
v/Oscar Heyerdahl
Askeveien 1a
0275 Oslo

Norsk Forening for Soneterapeuter
Sverres gate 33
5010 Bergen

Norsk Gestaltterapeut Forening
Postboks 3162 Elisenberg
0208 Oslo

Norsk Kiropraktorforening
Postboks 6687 St. Olavs plass
0129 Oslo

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda
v/Lars Bjørn Rasmussen
2610 Mesnali

Norsk Massørforbund
v/ Waltraud W. Amundsen
Blåmeisvn 15
1529 Moss

Norsk Osteopat Forbund
Postboks 1081 Flattum
3503 Hønefoss

Norsk Refleksologisk Forbund
Postboks 741
4004 Stavanger

Norsk Akupunktørforbund
St. Olavs gt. 12
0165 Oslo

Norske Fysioterapeuters Forbund
Postboks 2704 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Norske Homøopaters Landsforbund
Storgaten 39
0182 Oslo

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
P.b. 9397 Grønland
0135 Oslo

Norske Otopaters Forbund
Brugata 1
0186 Oslo

Norske Rosenterapeuters Forening
v/Brita Brandtzæg
Sognsveien 43
0851 Oslo

Reiki Forbundet Norge
Postboks 174
1720 Greåker

Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ Medisin
Postboks 122 Fana
5859 Bergen

Norsk Forbund for Psykoterapi
v/Elisabeth Eie
Ole Vigsgt. 19
0366 Oslo

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund
Brekkelia 57
3153 Tolvsrød

Rådet for psykisk helse
Storgt. 10A
0155 Oslo

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Arbeids- og Sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Sosial- og helsedirektoratet
Postboks 8054 Dep
0031 Oslo

Statens helsetilsyn
Postboks 8128 Dep
0032 Oslo

Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Statens legemiddelverk
Sven Oftedalsvei 8
0950 Oslo

Statens næringsmiddeltilsyn
Postboks 8187 Dep
0034 Oslo

Forbrukerombudet
Postboks 4597 Nydalen
0404 Oslo

Konkurransetilsynet
Postboks 8132 Dep
0033 Oslo

Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Norsk Sykepleierforbund
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo

Den norske tannlegeforening
Postboks 3063 Elisenberg
0207 Oslo

Norsk psykologforening
Postboks 8733 Youngstorget
0028 Oslo

Norges Apotekerforening
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

Norsk Ergoterapeutforbund
Lakkegata 19
0187 Oslo

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet
V/Rina Lilje
Arnulf Øverlands vei 195
0763 Oslo

Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund
v/Sekretariatets leder Christin Foss Skavlem
Solsvingen 22
3034 Drammen

Norsk Homøopatisk Pasientforening
Postboks 412 Sentrum
7404 Trondheim

Norsk Pasientforening
Postboks 2714 Solli
0204 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Postboks 4568 Nydalen
0404 Oslo

Norsk Forbund for Klassisk Osteopati
v/Ken Caswell
Elvegt. 16
4400 Flekkefjord

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin (NFOM)
v/sekretær Erling Nupen
Prinsensgate 89 C
8003 Bodø

Development Program of Holistic Medicine
Postboks 502
1373 Asker

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet
9037 Tromsø

Norsk Osteoporoseforening
Munthes gate 33
0260 Oslo