Høring — forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (forskrift nr. 119)

Høringsfrist 1 oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.10.05
  • Sendt på høring 30.06.05
  • Resultat: Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester. Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 5 b fjerde ledd