Høring - Forslag om endring i forskrift om trossamfunn, forskrift om tilskot til uregistrerte trossamfunn, forskrift om tilskot til livssynssamfunn

Stortinget har fattet vedtak om endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskot til livssynssamfunn. Lovendringen innebærer at tros- og livssynssamfunn må sende inn oversikter over fødselsnummer for alle medlemmer de søker om statlig eller kommunalt tilskudd for. Forslag til forskriftsendringer er nå sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004