Høring – Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften). Det foreslås å gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav under bruk til vann- og varmemålere, og å innføre krav til internkontroll hos servicefirma. I tillegg foreslås det å gjøre visse forenklinger og rettelser i forskriften og justering av enkelte gebyrer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2021

Vår ref.: 21/769

Høringsbrev

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for Byggkvalitet
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerrådet
 • Miljødirektoratet
 • Norsk akkreditering
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Oljedirektoratet
 • OsloMet
 • Regelrådet
 • SINTEF
 • Statens Vegvesen (Vegdirektoratet)
 • BKK Energitjenester
 • Wayne
 • Drivkraft Norge
 • Energi Norge
 • Exso Instore IT Vest avd. Stavanger
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 • FMC Kongsberg Metering AS
 • Gilbarco-Autotank Norge
 • Infocare Norge AS
 • Instore IT Innland A/S
 • Instore IT Sør AS
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Marel Norge AS
 • Maskinentreprenørenes Landsforbund
 • Metertech
 • Mettler Toledo AS
 • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknologiorganisasjon (NITO)
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norrøna Storkjøkken AS
 • Norsk Energiteknikk AS (NET)
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Industri
 • Norsk Vann
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Petro Online AS
 • PLS-Teknikk AS
 • Precia Molen Scandinavia AS
 • Scala Industrivekter AS
 • Scaleit AS
 • Scanvaegt Systems AS
 • Siemens AS
 • Statkraft
 • Strongpoint
 • Sysselmannen på Svalbard
 • T. A. Elektronikk AS
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening  (TEKNA)
 • Virke
 • VisionTech AS
 • Visma AS
 • Visma Retail AS
 • Wennstrom NET AS