Høring - forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett. Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.01.2022

Vår ref.: 21/6417

Høringsbrev.pdf

 

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-trøndelag

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna fiskehelseforeningen

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge

Østfold fylkeskommune