Høring — forslag om forskriftsfastsetting — omregning av spotmarkedspriser til norske kroner

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, fastsatt av Finansdepartementet 28. februar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 8. februar 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 19. januar 2006