Høring - Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsfrist 23. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2006

  • Høringsfrist: 23.06.2006