Høring - Forslag om konsesjonsordning for fartøy på eller over 28 meter som driver fiske med konvensjonelle redskap

Høringsfrist 1. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. september 2005