Høring - Forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement

Kultur-og kirkedepartementet foreslår forbud mot å selge billetter til kultur-og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangøren.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2006