Høring - forslag om opphevelse av utlendingsloven § 38 c og ny bestemmelse i utlendingsforskriften om sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 13.12.2006