Høring - Forslag om regler for transitt av fisk fra EU-fartøy

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfristen er satt til 14. april 2004.

Høringsbrev

Forskrifter om transitt

Høringsinstanser