Høring - forslag om unntak i merverdiavgiftsloven for interne transaksjoner i veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner

Høringsfrist: 7. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 07.03.2006
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer